Ağlar Baba Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Ağlar Baba’nın hayatı havzasında hazlanmaya ve hızlanmaya çalıştığımız günlerde, gönlümüze düşen ilk cemre, bizi, Ağlar Baba’nın bağlı bulunduğu ilim irfan ve irşad kervanlarının Sarbanlarına Sarbanbaşılarına götürdü.Sarban, deveci, deve sürücüsü; Sarbanbaşı da deve kervanlarını hâle yola koyan Kervanbaşı anlamına geliyor. Şerîat tarîkat mârifet ve hakîkat havzalarında seyr-i sülûk yaptıran şeyhler mürşidler ve pîrler de, kervanlarında yer alan bağlılarının nefs develerini hâle yola koydukları için bu betimlemeyi yeğledik. Emmare + levvâme + mülhime + mutmaine + razıye + marzıye + safiye çöl ve vahalarında nefs develerini gütmek, onları hâle yola koymak, her kişinin değil, yol yöntem bilen er kişilerin karıdır. Bu işin erleri ve erbâbları olan zevât-ı kirâmın hayatları havzalarında dönüp ağacağımız bu çalışma, Habîb-i Hüda Hazretlerinden Ağlar Baba’ya uzanan Üveysî-Nakşî kervanın akış ve bakışını, yol seyrini sunuyor sizlere! Ya Selam!.
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*