Borçlar Hukuku Pdf Kitap İndir

Borçlar Hukuku Pdf Kitap İndir
Borçlar Hukuku Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Borçlar Hukuku Pdf Kitap İndir

Birinci Kısım: Genel HükümlerGiriş: Temel Bilgiler
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları
Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları
Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları
Birinci Ayırım: Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri
Hukuki İşlemler
Sözleşmeler
Sözleşmenin Kurulması
İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme
Sözleşmelerde Şekil
Sözleşmelerin Yorumu
Genel İşlem Koşulları
İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk
Sözleşmenin Konusu
Aşırı Yararlanma
Temsil
İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
Genel Olarak
Haksız Fiiller
Kusursuz Sorumluluk
Üçüncü Ayrım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Sebepsiz Zenginleşme
İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri
Birinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesi
Borcun İfası
Alacaklının Temerrüdü (Direnimi)
İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
Borcun İfa Edilmemesi
Borçlunun Temerrüdü
Üçüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel DurumlarMüteselsil Borçluluk
Koşula Bağlı Borçlar
Bağlanma Parası
Cayma Parası
Ceza Koşulu
Dördüncü Bölüm: Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi
Genel Olarak
İbra
Yenileme
Birleşme
Kusursuz İmkansızlık
Takas
Zamanaşımı
Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenmesi
Alacağın Devri
Borcun Üstlenmesiİkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri
Genel Olarak
Sözleşmelerin Ayırımı
Birinci Bölüm: Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler
Satış Sözleşmesi
Mal Değişimi
Bağışlama Sözleşmesi
İkinci Bölüm: Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler
Kira Sözleşmesi
Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Üçüncü Bölüm: İş Görme Amacını Güden Sözleşmeler
Hikmet Sözleşmesi
Eser Sözleşmesi
Yayım Sözleşmesi
Vekalet Sözleşmesi
Havale
Dördüncü Bölüm: Saklama Amacını Güden Sözleşmeler
Saklama Sözleşmesi
Beşinci Bölüm: Güvence Amacını Güden Sözleşmeler
Genel Olarak
Kefalet Sözleşmesi
Altıncı Bölüm: İsimsiz Sözleşmeler
Franchise Sözleşmesi
Factoring Sözleşmesi

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*