Borçlar Kanunu Genel Hükümleri ile Bazı Özel Akit Tipleri Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun, mehazını teşkil eden yürürlükteki İsviçre Borçlar Kanunu’nun Fransızca versiyonu ile mukayesesini içeren kitapta; yasanın genel hükümleri, her iki yasada da bütünü ile ele alınmış, buna mukabil özel hükümler, uygulamada en ziyade karşılaşılan akit tipleri olan satım, eser, vekalet, kefalet nazara alınarak karşılaştırılmıştır. Keza, vekaletsiz iş görme, her ne kadar Borçlar Yasası’nın özel bölümünde yer almış ise de, bu husustaki doktriner eleştiriler de göz önünde bulundurularak konu,özel hükümlerin sonuna eklenmiştir. Bu suretle Codification’daki fiili durumla, doktrindeki eleştiriler telif edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın amacı; Türk Borçlar Kanunu ile mehaz kanun İsviçre Borçlar Kanunu’nun hangi maddelerinin yekdiğerine karşılık olduğunun ortaya konulması ve benzer hükümler ile benzeşmeyen hükümlerin tespit edilerek, benzeşmeyen hükümlerin, yasalardan hangisinde maksada daha uygun olarak kaleme alındığının vurgulanmasından ibarettir. Bu benzerlik ve farklılıklar, kitabın dip notlarında açıklanmıştır.

Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak kitaba dercedilen yasa hükümlerinin, her üç dilde eğitim gören hukuk öğrencileri, her üç dilde eğitim veren bilim adamları, uygulamanın fedakar savaşçıları değerli Yargıç ve Avukatlar için naçizane bir referans kitabı olmasını ümit ve temenni ederiz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Borç İlişkisinin Kaynakları
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Özel Borç İlişkileri
Satış Sözleşmesi
Eser Sözleşmesi
Vekâlet İlişkileri
Kefalet Sözleşmesi
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*