Tarih Kitapları

Değişim Sürecinde Türkiye Pdf Kitap İndir

Değişim Sürecinde Türkiye Pdf Kitap İndir

4 Eylül 2018 admin 0

Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi […]

Yeni Mecmua Yazıları Pdf Kitap İndir

Yeni Mecmua Yazıları Pdf Kitap İndir

25 Ağustos 2018 admin 0

İstanbul’da Yeni Mecmua adıyla biri Mehmet Talat, diğeri A. Cemal tarafından iki ayrı dergi çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, Ziya Gökalp’ın öncülüğünde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin maddî […]

Günümüz Türkçesiyle Nutuk Pdf Kitap İndir

Günümüz Türkçesiyle Nutuk Pdf Kitap İndir

25 Ağustos 2018 admin 0

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından itibaren kongreler ve Kurtuluş Savaşı’nı, Lozan Konferansı ve saltanatın kaldırılmasını, TBMM’nin açılışı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu, CHP’nin […]

1 2 3 35