E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Uygulamaları Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

E-ticaretin geleneksel pazar üzerindeki en büyük etkisi pazaryerini nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımasıdır. Başta bilgisayarlar olmak üzere, internete bağlanabilen televizyonlar, cep telefonu gibi akıllı sistemler, banka kartları, internet üzerinden gerçekleştirilebilen bankacılık işlemleri, e-ticaret platformları veya e-pazaryerlerinde gerçekleşen mal ve hizmet satışları ile çeşitli kamu hizmetlerinin bilişim ağları üzerinden verilebilmesi modern hayatta insanlığın yaşamını kolaylaştırmak için büyük imkanlar sunmaktadır. Hiç kuşkusuz tüm hayat alanının hukukla ilintili olduğu günümüz toplumsal yapısında hukukun da bu değişimlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Nitekim günümüz dünyasında temel hukuk alanlarının yanında yeni iletişim kanallarına, bilgi ekonomisine ve bilişim teknolojilerindeki gelişime uygun yeni özel hukuk alanları oluşmaya başlamıştır. E-Ticaret Hukuku, işte bu “yeni” alanın gelişime açık, e-ticaretin pazar yapısındaki çeşitlilik gibi birçok hukuk alanıyla ilişkili önemli hukuk dallarından bir tanesidir.

Çalışmada, hukuk uğraşısının pozitif bilimsel uğraşılardan ayırt edici belirgin özelliğinin, onun buyrukları ve yasakları ile kural koyucu, olması gerekeni amaçlamasıyla normatif ve deney dışı değer yargılarına dayanmasıyla dogmatik bir uğraş olması hususunu da göz ardı etmeden uzun ve zorlu bir çalışma sürecini hukukçu pratiği, uygulama örnekleri ve deneyimiyle birleştirip gelişime açık yeni bir özel hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku’nun kapsamına ilişkin bir model oluşturduk. E-Ticaret Hukuku’nun kapsamını 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu’nun temelinde, 5651 sayılı İnternet Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Marka, Patent, Telif Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, E-İmza, Elektronik Haberleşme Hukuku gibi hukuk dallarıyla inceledik. Sonuç olarak bilgi ekonomisi için son derece önemli bir özel hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku’nun kapsamını belirleyerek e-ticaret, ticari reklam, internet, tüketici, e-ticaretin sosyo-ekonomik boyutu ve tüketim toplumuna ilişkin analizlerin de bulunduğu bu çalışmayı ortaya çıkardık.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
E-Ticaret ve Hukuk
E-Ticaret Hukuku
E-Ticarette Tüketici Hukuku Uygulamaları
E-Ticarette Tüketici Hukuku Sözleşmeleri
E-Ticarette Mesafeli Sözleşme ve Tedarik Sözleşmeleri
E-Ticarette Reklam ve Ticari Reklamlar
E-Ticarette Kişisel Verilerin Korunması
-E- Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı
5651 sayılı İnternet Kanunu Kapsamında E-Ticaret
-Elektronik Haberleşme Kanunu’nun E-Ticarete Etkisi
E-Ticarette Elektronik İmza
E-Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması
E-Ticarete İlişkin AB Yönergeleri
E-Ticarette Fikri Mülkiyet Hakları
E-Ticarette Marka ve Patent Hakları
E-Ticarette Haksız Rekabet
E-Ticarette Rekabet İhlalleri
E-Ticaretin Vergisel Boyutu
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*