Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar için Nitel Araştırma Yöntemleri Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Katkıda Bulunanlar:
Dr.İbrahim Çetin
Dr.Halil Ersoy
Dr.Nuray Gedik
Dr.Aslıhan Kocaman Kaoğlu
Dr.Engin Koç
Dr.Neşet Mutlu
Dr.Erman Uzun

Biz bu kitabı niye yazdık? diye bir soruyu kendimize sorarak başlamakta fayda var. Cevap kısaca kitabın başlığında gizli “Üretim Tabanlı Çalışmalar için Nitel Araştırma Yöntemleri”. İçinde bulunduğumuz yüzyıl bize bazı şeyleri bizim bilincimizin dışında dayatıyor. Bilişim çağı da olarak adlandırılan bu dönemde bilginin efendisi olmayanlar bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu efendi-lerin verdikleriyle yetinmek zorunda kalacaklar. Bu çağa ayak uydurmanın ilk aşaması olan Bilişim Teknolojilerine sahip olmak sorunu artık çözmüyor. Bu teknolojileri üretim amaçlı olarak kullanamayanlar istedikleri kadar bu teknolojilere sahip olsalar da sonuç değişmeyecek gibi görünüyor. Bu durumda artık bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bilmek yeterli değil sahip olunan bilgi eğer gerçek hayat problemlerinin çözümünde kullanılamıyorsa ya da bir başka deyişle bireyler bilgilerini kullanarak çözüm üretemiyorlarsa gene kaçan trenlerin ardından ağıt yakarak bize söylenen reçeteleri uygulamak bir kader olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu tespitler doğru ise artık “bilen” değil “yapabilen” bireylerin eğitimi için yeni yol ve yöntemler bulmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz eğitim sistemini bu yönde değiştirmek için öncelikle bu sistemin gerçek hayat problemlerine sorunu çözecek önerileri geliştirerek alanda uygulamasını yapıp, değerlendirip elde edilen sonuçları paylaşmak bizleri üretici toplumlar sınıfına taşıyabilecek bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu kitap çerçevesinde yer alan bölümlerde 90’ların sonundan itibaren “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” anabilim dalında gerçekleştirilen ve her birinde gerçek bir hayat probleminin çözümü için geliştirilen, uygulanan ve değerlendirmesi yapılan tezlerde kullanılan yöntemler yer almaktadır. Bu tezler, başlangıç felsefesi olarak yerel bir soruna çözüm için üretilen bir ürün ya da aracın doğrudan ilgili olduğu ortamda kullanılmasıyla gerçekleştirilmişlerdir. Bu sayede, eğitim alanında çok yaygın olarak kullanılan durum tespiti çalışmalarından farklı olarak üretimi öne çıkaran bir yaklaşım izlenmiştir. Benzeri şekilde üretim tabanlı çalışma yapmak isteyenler için Nitel yaklaşımların baskın olarak kullanıldığı aşağıdaki yöntemler örnek alınabilir. 2. Bölüm – Durum Çalışması (Dr. Halil ERSOY), 3. Bölüm – Eylem Araştırması (Dr. Erman UZUN), 4. Bölüm – Olgubilim (Fenomenoloji) (Dr. Nuray GEDİK), 5. Bölüm – Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modeli (Tgam)(Dr. Neşet MUTLU), 6. Bölüm – Karma Yöntem: Gelişen Paradigma (Dr. Aslıhan KOCAMAN KAROĞLU). Yöntemlerin uygulanması sırasında bilgi oluşturmak amacıyla verilerin toplanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda da 7. Bölüm – Veri Toplama Yöntemleri (Dr. Levent DURDU) size yardımcı olacaktır. Toplanan verilerin içerik analizlerinin yapılması konusunda, 8. Bölüm – Nitel İçerik Analizi (Dr. İbrahim ÇETİN) sizlere katkı yapacaktır. Yapılan herhangi bir çalışmada toplanan veriler kadar o verilerin inandırıcı olması önem taşımaktadır 9. Bölüm – Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik (Dr. Engin KOÇ) sizlere nelere bakılması konusunda yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, bu kitap bilmenin yetmediği günümüzde yapabilen bireyleri yetiştirmek için çalışma yapmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Umarız amacına ulaşır. Saygılarımla,
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*