Genç Yolcular Mecmuası 1919-1920 Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Genç Yolcular, Aralık 1919 ile Mart 1920 tarihlerinde “onbeş günde bir çıkar ilim ve sanat mecmuası” ibâresiyle toplam altı sayı olarak yayımlanmıştır. Müdürlüğünü M. Servet’in üstlendiği dergide genç yazarların yanı sıra edebiyat camiâsında yer edinmiş, iyi tanınıp bilinen önemli isimler de yer almıştır. Dergide rast gelinen imzalardan bazıları MehmetÂkif, Ahmet Hâşim, Ziya Gökalp, Rıza Tevfîk, Kemâlettin Kâmî, İhsân Raîf, Mustafa Şekip, Selâmî İzzet, HâtemîSenih ve Sadri Edhem’dir. Daha ziyâde gelenekten kopmadan milliyetçi ve manevîyâtçı bir düstûrla eser vermeyi gaye edinen sanatçılardan oluşan yazı kadrosu, şiir ağırlıkta olmak üzere felsefeden rûhiyâta, hukuktan içtimâîyâta, doğu-batı edebiyatlarına, tenkîd yazılarına, dil meselelerine ve edebiyat bahislerine uzayan bir çizgide edebî metinler kaleme almıştır.

Genç Yolcular mecmuasının yayımlandığı dönemde sanat- edebiyat çevrelerindeki yerini belirlemek ve etkinliğini göstermek adına yapılan bu çalışmada derginin altı sayısının tahlilî fihristi hazırlanmış; seçilen yazı ve şiir örnekleri yeni harflere aktarılarak okurların ilgisine sunulmuştur. Genç Yolcular’da yayımlanan metinler, kaleme alındıkları dönemden önemli bir kesit sunmakta; edebiyât dergilerinin, ürünü oldukları dönemin edebî karakterini yakalamak noktasında etkili bir imkân sunduğu gerçeğini desteklemektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*