Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişilik Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Bu eserde, Bilirkişilik, en son değişiklerle yasal mevzuat ve en yeni tarihli güncel Yargıtay İçtihatları, mesleki ve etik konular araştırılmıştır. Yüksek Mahkeme’nin, İhtisas ve Görev Alanlarına göre, bilirkişi raporunda bulunması gereken hususlar, İçtihatlarla incelenmiştir.

Bilirkişi öz eleştiri yaparak; 1- Hukuki ve cezai sorumluluk bilinciyle her türlü baskı ve etkiden uzak, objektif ve tarafsız olarak bilirkişilik yapabilir miyim? 2- Tarafıma tevdi edilen uyuşmazlık konusunda ihtisas, bilgi ve tecrübem yeterli midir? 3- Hiçbir ticari kaygı olmadan kamu hizmeti niteliğini haiz bu görevde vicdani ve sosyal sorumluluğu taşıyarak dosyanın selameti içi gerekli performansa sahip miyim? 4- Eda ettiğim yemini, vicdanımda da hissederek, verilen sürede “emanet olarak” aldığım dosyayı teslim edene kadar objektif ve sübjektif şartlarda en iyi şekilde koruyabilecek miyim? 5- Bilirkişiliğin, giyim kuşamından başlayarak karakter ve kişilik özelliklerine kadar, mesleki uzmanlık ve bilgi deneyimiyle onur ve vakarını koruyabilir miyim? Sorularına “evet” cevabını verebilen bilirkişi, bir yargıç olarak kanaatimce örnek bir bilirkişidir.

Bu Eserin, tüm Hukukçular ve özellikle, hukuk mahkemelerinde çalışmak isteyen, konusunda uzman olup, araştırmacı ve yasal değişiklerle, uygulamayı takip edenler için faydalı olması düşünülmüştür. Bilirkişi raporu ile ilgili pratikte kolaylık sağlayacak rehber niteliğindedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Uygulamada Bilirkişilik
Bilirkişilik Yasal Şartları
Yargıtay Hukuk Daireleri Görevleri ve İçtihat Örnekleri
Bilirkişiden İstenen Araştırma ve Rapor Tanzimi
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*