Hukukun Temel Kavramları Pdf Kitap İndir

Hukukun Temel Kavramları Pdf Kitap İndir
Hukukun Temel Kavramları Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Hukukun Temel Kavramları Pdf Kitap İndir

Hukuk Kuralları, Hukukun Kaynakları ve Hukuk Kurallarının Uygulanması
– Hukuk Kuralları, Toplumsal Düzeni Kuralı Olarak Hukuk, Hukukun Tanımı, Hukuk Kurallarının Unsurları, Hukuk Kurallarının Özellikleri, Hukuk Sistemleri
– Hukukun Kaynakları, Kaynak Kavramı, Kaynakların Sınıflandırılması ve Sıralanması, Hukukun Yazılı Kaynakları, Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları
– Hukuk Kurallarının Uygulanması, Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları, Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması, Yazılı Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması
Hukukta Kullanılan Temel Kavramlar:
– Hak, Hakların Kazanılması, Hakların Kaybedilmesi, Hakların Korunması,
– Hukuki Olay, Hukuki İlişki, Hukuki İşlem: Hukuki Olay, Maddi Fiiller, Hukuki İşlem
– Dürüstlük Kuralı: Kuralın Anlamı, Kuralın Uygulama Alanı, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
– İyiniyet Kuralı: İyiniyetin Korunması ve Sınırları, İyiniyetli Olmaya Bağlanan Sonuçlar, İyiniyetin Arandığı Zaman
– İspat Kavramı: İspat Araçları (Deliller), İspat Kuralları
– Yargı, İdare, Suç ve Ceza, Kişi (Şahıs): Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler, Borç, Borcun Kaynakları, Aile, Nişanlanma, Evlenme, Evliliğin Sona Ermesi
– Miras, Miras Hukukunda Kullanılan Temel Kavramlar, Mirasçılar, Ölüme Bağlı Tasarruflar, Tenkis Davası, Mirasın Geçmesi, Mirasın Reddi
– Eşya: Eşya ve Çeşitleri, Ayni Hakların Türleri ve Ayni Haklara İlişkin İlkeler, Zilyetlik, Tapu Sicili

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*