İrfan Hazinesi Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

18 Mayıs 1703’te Erzurum’da dünyaya gelen İbrahim Hakkı Hazretleri, çocukluğundan itibaren hemhâl olduğu eğitim ve öğretimle, hem yaşa- mış olduğu çağın ve hem de öncesinin kültür ve geleneğini kendisinde içselleştirmiş ender şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda o, yaşadığı asrın 300 yıl sonrasında bile, engin fikir ve yorumlarıyla günümüze kadar ismini yaşatabilmiş bir tasavvuf erbâbıdır. Hakk şerleri hayr eyler / Zannetme ki gayr eyler / Arif anı seyreyler/ Mevlâ görelim neyler/ Neylerse güzel eyler” dörtlüğüyle tanıdığımız İbrahim Hakkı Hazretleri, bir mutasavvıf olmasına rağmen, ilmî yönü- nün ön plana çıkması nedeniyle tasavvufî yönü geri planda kalmış bir şahsiyettir. İbrahim Hakkı Hazretleri ve eserleri üzerine birçok çalışma yapılmış olsa da bunların yeterli olduğu kanaatinde değiliz. Nitekim onun tanın- masına vesile olan ve üzerinde en fazla çalışma yapılan eseri Marifet- nâme’ye rağmen İbrahim Hakkı’nın tasavvufî şahsiyetini gün yüzüne çıkaracak en önemli eserlerinden biri de geniş tasavvufî bilgi, kültür ve geleneğiyle yazılmış olan Mecmüatu’l-İrfâniyye’sidir. Elinizdeki bu kitap ise İbrahim Hakkı’nın İrfâniyye adlı eseri kaynak alınarak meydana getirilmiş olup onun tasavvufî görüşlerini sunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*