Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları Pdf Kitap İndir

Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları Pdf Kitap İndir
Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları Pdf Kitap İndir

Çalışmada, Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Doğurduğu Sonuçlar İnceleme Konusu Yapılmıştır. Bu Konu Ele Alınırken Öncelikle Mühletin Etkilerinin Doğduğu An Tespit Edilmeye Çalışılacak; Daha Sonra Mühletin Etkilerinin Neler Olduğu Açıklanmaya Gayret Edilecek Ve Son Olarak Da Mühletin Etkilerinin Sona Ermesi Değerlendirilmeye Çalışılacaktır.(Girişten)

İçindekiler

Yararlanılan Kaynaklar

Giriş

I. Bölüm

Mühletin Etkilerinin Başlaması

§1. Konkordato Talebi Üzerine Tedbir Yoluyla Mühletin Bazı Sonuçlarına Karar Verilmesi

A. Genel Olarak Konkordato Başvurusu

B. Başvuru Üzerine Tedbir Kararı Alınması

§2. Konkordato Mühleti Verilmesi İle Mühletin Etkilerinin Başlaması

A. Genel Olarak

B. Geçici Mühlet Kararı

C. Geçici Mühletin Sona Ermesinden Sonra Fakat Kesin Mühlet Kararı Verilmesinden Önce Mühletin Etkilerini Sürdürmesi

D. Kesin Mühlet Kararı Verilmesiyle Mühletin Etkilerinin Devam Etmesi

E. Tasdik Kararı Verilmeden Kesin Mühletin Sona Ermesi Durumunda Mühletin Etkilerini Sürdürmesi

F. Tasdik Kararının Kesinleşmesine Kadar Mühletin Etkilerinin Sürdürülmesi

G. Mühlet Hakkında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvuru

Iı. Bölüm

Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları

§3. Boçlunun Tasarruf Yetkisine Etkisi

A. Genel Olarak

B. Kapsamı Ve Süre Bakımından Etkisi

C. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması

D. Borçlunun Kısıtlamalara Aykırı Yaptığı İşlemlerin Sonuçları

§4. Borçlunun Taraf Olduğu Takiplere Etkisi

A. Mühlet Kararın Mevcut Takiplere Etkisi

B. Yeni Takipler Bakımından Etkisi

C. Borçlunun Malvarlığına İlişkin Olmayan Takipler Bakımından Etkisi

D. Borçlunun Alacaklı Olduğu Takipler Bakımından Etkisi

E. Borçluya Veya Üçüncü Kişiye Tebliğ Edilen Haciz İhbarnameleri Bakımından Etkisi

F. Konkordato Mühletinin Borçlunun Takip Ehliyetine Etkisi

§5. Borçlunun Taraf Olduğu Davalara Etkisi

§6. Borçlunun Taraf Olduğu Sürekli Borç İlişkilerine Etkisi

A. Genel Olarak

B. Koşulları

C. Sözleşmenin Feshi Yetkisinin Kullanılması Ve Şekli

D. Sözleşmenin Feshinin Sonuçları

E. Feshe Karşı Sözleşmenin Diğer Tarafının Korunması

F. Fesih Hakkının Kullanılmamasının Sonuçları

G. Borçlunun Konkordato Mühleti Verilmesi Nedeniyle Feshe Karşı Korunması

§7. Borçlu Lehine Alacaklılarına Karşı Faize Etkisi

§8. Borçlunun Devrettiği Alacaklarına Etkisi

A. Genel Olarak

B. Konkordato Hukuku Bakımından Müstakbel Alacak Ayrımı

C. Müstakbel Alacağın Temlikinde Geçersizlik

§9. Borçlunun Takas Hakkını Kullanması

A. Genel Olarak

B. Takas Yasağının Bulunmaması

Iıı. Bölüm

Mühletin Etkilerinin Sona Ermesi

§10. Mühletin Etkilerinin Sona Erdiği Haller

A. Konkordato Mühletinin Kaldırılması

B. Konkordato Mühletinin Uzatılmaması

C. Konkordato Talebinin Reddi

D. Konkordatonun Tasdik Edilmesi

§11. Mühletin Etkilerinin Sona Ermesinin Sonuçları

A. Komiserin Ve Alacaklılar Kurulunun Görev Ve Yetkilerinin Sona Ermesi

B. Hükümsüz Sayılan İşlemlerin Canlanması

C. Takip Yasağının Kalkması

D. Faiz Bakımından Sonuçları

E. Feshe Konu Sürekli Borç İlişkileri Bakımından Sonuçları

F. Müstakbel Alacakların Temliki Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları

G. İflasa Tabi Borçlular Bakımından Özellik Gösteren Sonuçları

Sonuç

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 302

Ebat : 16 x 23,5

İlk Baskı Yılı : 2020

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*