Limited Şirketlerinden Çıkma ve Çıkarılma Pdf Kitap İndir

Limited Şirketlerinden Çıkma ve Çıkarılma Pdf Kitap İndir
Limited Şirketlerinden Çıkma ve Çıkarılma Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Limited Şirketlerinden Çıkma ve Çıkarılma Pdf Kitap İndir

Çalışma, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket hükümlerinde özel olarak düzenlenen şirketten çıkma ve çıkarılma halleri (TTK m. 636 ve m. 638-642) ile TTK genel hükümlerde düzenlenmesi nedeniyle limited şirketler açısından da uygulama alanı bulan çıkma ve çıkarılma hallerinin (TTK m. 141, 202 ve 208) incelenmesi amacı doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Çalışma dört bölümden oluşacak şekilde kaleme alınmıştır. İlk bölümde, limited şirket ve ortaklık sıfatı hakkında genel açıklamalarda bulunulduktan sonra ortağın hak ve yükümlülükleri ile ortaklık sıfatını sona erdiren haller incelenmiştir. İkinci bölümde çıkma kavramı açıklanarak çıkma halleri; sözleşme ile düzenlenen çıkma halleri, kanunen düzenlenen çıkma halleri ve ortakların kararı ile çıkma hali olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde çıkarılma kavramı incelendikten sonra çıkarılma halleri, ikinci bölümde yapılan inceleme şekline paralel olarak sözleşme ile düzenlenen çıkarılma halleri ve kanunen düzenlenen çıkarılma halleri olmak üzere iki ana başlık altında ele alınarak incelenmiştir. Dördüncü bölüm ise çıkma ve çıkarılmanın sonuçlarına ayrılarak çıkma ve çıkarılmanın iç ve dış ilişkide etkileri, ortaklık sıfatının sona ermesi ile bu sıfata bağlı hak ve yükümlülüklerin akıbeti ve ayrılma akçesi konuları bu bölümde ele alınmıştır.

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm

Limited Şirket – Ortak – Ortaklık Sıfatının Sona Erme Halleri

1. Limited Şirket

1.1. Limited Şirketin Tanımı ve Özellikleri

1.2. Şirket Sözleşmesi

2. Limited Şirkette Ortak

2.1. Ortak Sıfatı

2.2. Limited Şirket Ortağının Hak ve Yükümlülükleri

3. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesinde Ortaklık Sıfatının Sona Erme Halleri

3.1. Ortaklık Sıfatını Sona Erdiren Haller

İkinci Bölüm

Limited Şirket Ortağının Şirketten Çıkması

1. Çıkma Kavramı

2. Sözleşme ile Düzenlenen Çıkma Halleri

2.1. Şirket Sözleşmesi ile Tanınan Çıkma Hakkı (TTK m. 638/1)

2.2. Birleşme Sözleşmesinde Tanınan Çıkma Hakkı (TTK m. 141/1)

3. Kanunen Düzenlenen Çıkma Halleri

3.1. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Şirket Ortağının Çıkma Hakkı (TTK m. 638/2)

3.2. Çıkmaya Katılma Yoluyla Şirketten Çıkma Hakkı

3.3. Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Halinde Bağlı Şirket Ortağının Çıkma Hakkı (TTK m. 202/1 ve m. 202/2)

4. Ortakların Kararı ile Çıkma

Üçüncü Bölüm

Limited Şirket Ortağının Şirketten Çıkarılması

1. Çıkarılma Kavramı

2. Sözleşme ile Düzenlenen Çıkarılma Halleri

2.1. Şirket Sözleşmesi ile Tanınan Çıkarma Hakkı (TTK m. 640/1)

2.2. Şirket Birleşmelerinde Ortağın Çıkarılması (TTK m. 141/2)

3. Kanunen Düzenlenen Çıkarılma Halleri

3.1. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Ortağın Çıkarılması (TTK m. 640/3)

3.2. Hakim Şirketin Satın Alma Hakkı Kapsamında Çıkarılma (TTK m. 208)

3.3. Ortağın Hakim Kararı ile Resen Çıkarılması

Dördüncü Bölüm

Limited Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmasının Sonuçları

1. Çıkma ve Çıkarılmanın Etkisi

1.1. İç İlişkide Etkisi

1.2. Dış İlişkide Etkisi

2. Ayrılma Akçesi (TTK m. 641-642)

2.1. Genel Olarak

2.2. Ayrılma Akçesinin Hukuki Niteliği

2.3. Ayrılma Akçesinin Hesaplanması

2.4. Ayrılma Akçesinin Şirket Sözleşmesinde Düzenlenmesi (TTK m. 641/2)

2.5. Ayrılma Akçesinin Muacceliyeti ve Ödenme Kaynakları (TTK m. 642)

2.6. Ayrılma Akçesine Faiz İşletilip İşletilemeyeceği

2.7. Ayrılma Akçesinin Ödenme Şekli

2.8. Ayrılma Akçesinde Zamanaşımı

Sonuç

Kaynakça

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 179

Ebat : 16,5 x 23,5

İlk Baskı Yılı : 2020

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*