Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen Pdf Kitap İndir

Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen Pdf Kitap İndir
Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen Pdf Kitap İndir
İçindekiler

Birinci Bölüm

Yönetim Olgusu Ve “Yöneten-Yönetilen” Ayırımı
A. Yönetim Olgusu
1. İktidar
2. Otorite
B. Yöneten-Yönetilen Ayırımı

İkinci Bölüm

Osmanlı-Türk Toplumunda “Yöneten-Yönetilen” İlişkisi Açısından Başlıca Yaklaşımlar
A. Doğu Despotizmi Yaklaşımı
B. Asya Üretim Tarzı (Aüt) Yaklaşımı
C. Patrimonyal Bürokrasi Yaklaşımı
D. Dünya-Ekonomi Sistem Yaklaşımı
E. Diğer Yaklaşımlar
1. Sağ-Sol Yaklaşımı
2. Devletçi Seçkinci Gelenekçi Liberal Yaklaşımı

Üçüncü Bölüm

Şerif Mardin’e Göre Osmanlı-Türk Toplumunda Yöneten-Yönetilen İlişkisinin Gelişme Safhaları

Dördüncü Bölüm

A. Klasik Dönem Osmanlı-Türk Toplumunda Yöneten-Yönetilen İlişkisi
B. Klasik Dönem Osmanlı-Türk Toplumu Yöneten Yönetilen İlişkisinde İlk Değişme: Ayanlar

Beşinci Bölüm

Modernleşme/Batılılaşma Sürecinde Yöneten Yönetilen İlişkisi
1. Klasik Dönem Osmanlı-Türk Toplumsal Yapısında Çözülme
2. Modernleşme Olgusu
3. Osmanlı Modernleşmesi’nde Yöneten Yönetilen
Sonuç Ve Değerlendirme 170

Altinci Bölüm
Entelektüel Tarihçi Şerif Mardin’in Osmanlı Toplumu Çözümlemesi
A. Tarihsel Resmî Söylem Karşısında Mardin
B. İslâmcı Söylem Nezdinde Şerif Mardin
C. Kemalist Söylem Nezdinde Şerif Mardin
I. ‘Tanrı’sı Olmayan Entelektüel Kişilik
Ii. “Anlamın” Tarihçisi
Iii. Mardin’in Osmanlı Devlet-Toplumyapısına İlişkin Çözümlemesi
Iv. Sonuç: Din Eksenli Mikro Çözümleme

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*