Praksis Sayı: 42 Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Bu sayıda, bahsedilen yönelimin gelişim dinamikleri, siyasal aktörlerin tören ve simgeler üzerinden kurguladığı ve kültürel değerlere müracaat ederek oluşturduğu siyaset yapma biçiminin gerekçeleri ve sonuçları, birbirinden farklı dönem ve coğrafyalara odaklanan örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Olgusal örnekler üzerinde düşünülürken, aynı zamanda simgesel siyaseti öne çıkaran ulusal ve uluslararası koşullar, süreçlerin tarihsel arka planı ve simgesel siyasallıklar arasındaki farklar ele alınıp, otoriter ortamlarda simgesel söyleme yöneliş dinamiklerini anlamlandırma açısından işlevi olan bir tarihsel çerçeve çizilmesi hedeflenmiş, mazlumların muhalif siyasetinin bu alandaki sınır çizgilerinin belirgin hale getirilmesine gayret edilmiştir. Ele alınan olgusal örneklerin tüm boyutlarıyla tartışılarak tüketilmesi yerine, simgelerin seçilme ve işlevlendirilme mekanizmalarına, uygulayıcı iradenin ideolojik tercihleri dikkate alınarak ışık tutulması amaçlanmış, elden geldiğince tarihsel süreklilik içeren örnekler ile güncel deneyimler birbirine komşu makalelerde değerlendirilmiştir.

Bu Sayıda
-Türkiye’de Sağ-Muhafazakârlığın İdeolojik Haritasında Üniversitenin Yeri ve Bir Karşıt Simge Olarak ODTÜ /Melek Zorlu
-Bir Modernlik Fantezisi Olarak Cumhuriyet Baloları /Müzeyyen Ezel Ünal
-Hafızaya Karşı Hafıza: 1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Ses Kasetleri /Deniz Morva-Kablamacı
-Sembollerde Cemaati Aramak ve Kimliği Yeniden Kurmak: Dersim’de Hafıza, Yerellik ve Siyaset/Ülker Sözen
-Mekân Her Şeyden Önce Yok Etmeye Yarar /Meltem Al
-Simgesel Siyasette Aktörler, Süreçler ve Muhalefet Olasılıkları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Amblem Rekabeti Örneği Yücel Demirer
-Gündelik Hayat, Karnaval ve Direniş: Gezi’de Mizah/Adem Yeşilyurt
-Türkiye’de Sembolik Siyaset ve Protesto Kültürü: Gezi’den Sonra Yeni BirPerformativite mi? /Pieter Verstraete Çeviren: Mehmet Barış Gümüşbaş
-Tabiyet ve Simgesel Şiddet Kavramları Üzerinden Foucault ve Bourdieu’yu? Birlikte Okumak/ Güney Çeğin ve Gürhan Özpolat
-Şiddetin Antropolojisi: Barış için Akademisyenler üzerine Hülya Doğan ile Söyleşi/ Yücel Demirer
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*