Sovyet Egemenliğinden Önceki Karaçay-Malkar Edebiyatı Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Karaçay halkı ise sair kabileden ziyade da’vâyı İslâmiyede ve lisanları Nogaya ohşar Türkî olup tarafımızdan bil-istid’â der-saadetten vârid olan kazut efendilerden bir kadı göndermişler ve beynel-ahâli ahkâm-ı şer’iyye icrâ olunmakta ve şimdiye kadar eslâfda bu davanın vuku’u mesbuk olmayıp kabâ’ilin gâyetinde verayı hududda vâki olmuş bir halk olup. . . Karaçay halkı diğer (Kafkas) kabilelere göre ziyadesiyle İslâm dinine intisap etmiş bir kabile olup dilleri Nogay diline benzer bir Türk dilidir. (Kafkas) kabilelerinin Rusya ile sınır olan bölgesinde yaşamaktadırlar. Evvelden beri arzu ettikleri üzere tarafımızdan kendilerine İstanbul’daki kadılardan bir kadı gönderilmiş olup binaenaleyh şimdi orada şeriat hükümleri icra olunmaktadır . (Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*