Tam Kayıtlı Halebi Sağir Pdf Kitap İndir

14 Ekim 2016 admin 0

Elinizde bulunan bu kitab İmâm Muhammed Sedîdü’d-dîn Kaşgâri’nin “Münyetü 1-Musallî” adlı eserinin şerhidir. Sedîdü’d din Kaşgârî hicrî 705 (milâdî 1305) yılında vefat etmiş bulunan bir […]