Temel İşletme Bilgileri Pdf Kitap İndir

Temel İşletme Bilgileri Pdf Kitap İndir
Temel İşletme Bilgileri Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Temel İşletme Bilgileri Pdf Kitap İndir

Gözden Geçirilmiş 5. Baskı Meslek Yüksek Okulları İçin … Kitap Ondört Bölümden oluşmaktadır. İlk yedi bölüm işletme ile ilgili genel bilgileri, şu başlıklar altında vermektedir: “İşletme ve İşletme Yönetimi”, “Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme”, “İşletme Çeşitleri”, “Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri”, “İşletmenin Kuruluş Çalışmaları”, “İşletme Büyüklüğü” ve “İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi”. İşletmenin işleyişinin ele alındığı diğer yedi bölümde ise işletme fonksiyonları şu başlıklar altında ana hatlarıyla açıklanmaktadırlar: “Yönetim”, “Üretim”, “Pazarlama”, “Finans”, “Personel (İnsan Kaynakları)”, “Halkla İlişkiler” ve “Araştırma ve Geliştirme”. Son iki bölümdeki konulara sadece değinmekle yetinilmektedir… 1. İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ
2. EKONOMİK BİR BİRİM OLARAK İŞLETME
3. İŞLETME ÇEŞİTLERİ
4. HUKUKİ AÇIDAN İŞLETME ÇEŞİTLERİ
5. İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI
6. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ
7. İŞLETMENİN KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ
8. YÖNETİM
9. ÜRETİM
10. PAZARLAMA
11. FİNANS
12. İNSAN KAYNAKLARI
13. HALKLA İLİŞKİLER
14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE)

Ücretsiz pdf indir

1 Comment on Temel İşletme Bilgileri Pdf Kitap İndir

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*