Uluslararası Sosyal Politika Pdf Kitap İndir

Uluslararası Sosyal Politika Pdf Kitap İndir
Uluslararası Sosyal Politika Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Uluslararası Sosyal Politika Pdf Kitap İndir
I. BÖLÜM

SOSYAL POLİTİKA VE

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA BİLİMLERİ

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Sosyal Politika ve Uluslararası Sosyal Politika Kavramları: Tanım Sorunu, Tanımın Öncülleri ve Tarihsel Boyut

Sosyal Politika Kavramı: Tanımlar ve Düşündürdükleri

Sosyal Politikacıları(mızı)n Üvey Evladı

Uluslararası Sosyal Politika: Tanımlar ve Düşündürdükleri

Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Uluslararası Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi

II. BÖLÜM

USP’NİN OLUŞUMUNDA ILO’NUN YERİ:

KURUMSAL YAPI, NORMLAR VE DİĞER BELGELERİN ÖNEMİ

ILO ve Uluslararası Çalışma Normları: Yasal Statü, Normlar ve Denetim

Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri

III. BÖLÜM

USP’NİN OLUŞUMUNDA ULUSLARARASI İŞÇİ ÖRGÜTLERİNİN YERİ:

KURUMSAL ALTYAPI VE DEĞİŞEN DÜNYA KOŞULLARINDAKİ KONUMLARI

Uluslararası İşçi Örgütlerinin Tarihsel Gelişimi, Faaliyetleri ve Üye Yapıları

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket: Yeniden Örgütlenme Arayışları ve Yeni Enternasyonalizm Söylemi

IV. BÖLÜM

USP BAĞLAMINDA ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE

KÜRESEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

Çokuluslu Şirketler ve Çalışma Standartlarının Özelleştirilmesi

Küresel Çerçeve Sözleşmeler

V. BÖLÜM

USP’NİN OLUŞUMUNDA AVRUPA SOSYAL POLİTİKASININ YERİ VE ÖNEMİ

Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Roma’dan Lizbon’a Doğuşu, Gelişimi ve Bugünü

Avrupa Konseyi Sosyal Şartlar Sistemi

VI. BÖLÜM

USP SORUNU OLARAK GÖÇ OLGUSU VE GÖÇLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Uluslararası Emek Göçü: Göç Kavramı, Türleri, Nedenleri ve Sonuçları

Uluslararası Emek Göçünün Genel Görünümü

VII. BÖLÜM

USP’NİN GÜNCEL TARTIŞMA SORUNLARI

Sendikal Hakların Uluslararası Kaynakları

Çalışan Yoksullar

Çalışma Hayatında Ayrımcılık: Ayrımcılık Kavramı, Türleri ve Ayrımcılığın Yasaklanmasına İlişkin

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*