Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Klasik iktisatçılar vergilerin nötr ve sadece kamu giderlerini karşılamak amacıyla alınmasını önermişlerdir. Ancak 1929 Ekonomik Buhranı ile ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olduğu görüşü hakim olmaya başlamıştır. Dolayısıyla vergiler kamu harcamalarının finansmanını sağlaması yanında fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlama, gelir-gider dağılımını düzenleme, kalkınmada araç olma ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi gibi amaçlarla da alınmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda devletlerin vergiye olan bağımlılıkları artmış, etkin ve verimli bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Bu çalışma ile Erzurum Alt Bölgesinde mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışları ve bunları etkileyen faktörler belirlenerek mükelleflerin vergiye uyumları değerlendirilmek istenmiştir. Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgu ve önerilerin Türkiye’de vergi mevzuatının belirlenmesinde önemli ipuçları içereceği düşünülmektedir.

Çalışmada vergiyle ilgili temel kavramların yanında daha önce yapılmış alan araştırmalarının sonuçları verilerek genel değerlendirmeler yapılmıştır. Kitapta yer alan konuların kolay anlaşılabilmesi amacıyla olabildiğince basit ve sade bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Çalışmanın konuyla ilgilenen araştırmacılara, politikacılara ve tüm ilgi duyanlara faydalı olacağını umuyoruz. Hata ve eksiklerin yazarlara ait olduğunu ve her türlü eleştiri ve katkıların yapılmasını beklediğimizi ve memnuniyetle dikkate alacağımızın bilinmesini isteriz.

Çalışmanın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Erzurum Teknik Üniversitesi yönetimine, ankete zaman ayırıp cevaplayan katılımcılara, kapak tasarımını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN ve Okt. Muammer ALTUNKAYNAK’a ve bize göstermiş oldukları anlayış ve destekten dolayı ailelerimize teşekkür ederiz.
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*