Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler Pdf Kitap İndir

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler Pdf Kitap İndir
Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler Pdf Kitap İndir

Ücretsiz pdf indir

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler Pdf Kitap İndir

Antibiyotikler konusunda başka hiçbir kaynağa ihtiyacınız olmayacağına EMİN OLUN !Hayvan türlerine göre atlarda, sığırlarda, kedi ve köpeklerde, koyun ve keçilerde, tavuk ve hindilerde, balıklarda, domuzlarda, tavşanlarda, güvercinlerde, kobaylarda ve hamsterlerde hastalık etkenleri, kullanılabilecek antibiyotikseçenekleri ve antibiyotiklerin dozaj rejimleri ayrı tablolar halinde sunulmuştur.Veteriner hekimliğinde; hayvan hastalıklarının tedavisi başta olmak üzere farklı amaçlarla ilaç kullanımı söz konusudur. İlaç; hekimin sanatını uygulaması sırasında yararlandığı en önemli unsurlardan birisidir. Dolayısıyla Hekim; kullanacağı ilaç ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olmalı; hangi hayvan türünde, hangi ilacı kullanacağını ve ilaca ilişkin dozları doğru şekilde belirleyebilmelidir. Diğer taraftan kullanacağı ilaç için mevcut hazır preparatların bilinmesi de hekim için son derece önemlidir.Veteriner ilaçları içerisinde kuşkusuz antibiyotikler en önemli yeri tutar. Kullanılan ilaç çeşitliliği içerisinde antibiyotikler ilk sırada gelir. Antibiyotiklerin de içerisinde yer aldığı kemoterapötiklerin kullanım amacı; konakçıya hiç veya çok az istenmeyen etkisi olan bir maddeyle hastalık etkeni üzerinde yeterli ölçüde bir etkinin oluşturulmasıdır. Antibiyotik terimi ise bakteri, mantar, aktinomisetler gibi mikroorganizmalar tarafından sentezlenen veya sentetik olarak hazırlanan, son derece düşük yoğunluklarda bile, bakterilerin gelişmesini engelleyen veya onları öldüren madde olarak tanımlanır. Veteriner hekimlikte antibiyotiklerin bilinçli kullanımı son derece önemlidir.Antibiyotik kullanımı geniş bir çerçevede ele alınmalı ve hayvan ıslahı, refahı, hijyen, besleme ve aşılama sistemlerinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Antibiyotikler veteriner hekimliğinde özellikle enfeksiyöz hastalıların sağaltımında geniş ölçekte uygulama alanı bulurlar. Sistemlere göre değerlendirildiğinde de hastalık etkeni hangi dokuda ise (solunum, sindirim, böbrek, kan, genital sistem, deri vs.) ilaç seçimi de ona göre gerçekleştirilmelidir.Bu çalışma kapsamında veteriner hekimliğinde hayvan türlerine göre antibiyotik kullanımı değerlendirildi. -Meslektaşlarımıza pratik bir el kitabı olarak hazırladığımız bu eserde; antibiyotiklerle ilgili genel bilgiler öncelikle sunuldu; bununla birlikte antibiyotiklerden kaynalanabilecek kalıntı riski değerlendirildi.
-Diğer taraftan hayvan türlerine göre atlarda, sığırlarda, kedi ve köpeklerde, koyun ve keçilerde, tavuk ve hindilerde, balıklarda, domuzlarda, tavşanlarda, güvercinlerde, kobaylarda ve hamsterlerde hastalık etkenleri, kullanılabilecek antibiyotik seçenekleri ve antibiyotiklerin dozaj rejimleri ayrı tablolar halinde sunuldu.
-Kitabın son kısmında ise veteriner hekimliğinde kullanılabilecek antibiyotik çeşitlerine ilişkin mevcut müstahzarlar; etken maddeleri, farmakolojik şekilleri, hedef hayvan türleri ve ruhsat sahibi firma esas alınarak sunuldu.

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*