İdris-i Bidlisi Selim Şah-Name Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Çevirisi yapılan Selim Şah-nâme, emsalleri arasında müstesna bir yer tutmaktadır. Yazarın anlattığı olaylarda bizzat yer almış olması, verilen bilgilerin değerini artırmaktadır. Eserin çevirisinden önce bir giriş ve iki bölümden oluşan bir inceleme kısmı yer almaktadır. Girişte Selim-nâmelerin kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. Birinci bölümde eserin müellifi İdris-i Bidlîsî’nin hayatı, eserleri ve kişiliğinin çeşitli yönleri ile yaşadığı dönem ele alınmıştır.

İkinci Bölüm’de eser çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Eserin yazılışı, yazarın ölümünden sonra müsvedde halinde kalıp dağıldıktan sonra Ebu’l-Fazl Mehmed tarafından toparlanıp temize çekilişi bu bölümde konu edinilmiştir. Yine bu bölümde Ebu’l-Fazl Mehmed’in biyografisi yer almaktadır. Selim Şah-nâme’nin dil ve üslup özellikleri ve nüshaları da bu bölümde yer alan diğer konulardır.
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*