Kitabu Maliku'n-Nizam Kable'l-İslam Pdf Kitap İndir


Ücretsiz pdf indir

Bu kitab, mevcûd Türk târih yazımından tamâmen farklı olarak ele alınmıştır. İslâmiyet’den evvelki Türk târih yazımında devrim niteliğinde bir eser olması açısından bir hayli dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere Türk târih araştırıcıları bizlere on altı adet Türk devleti olduğu tezini ortaya atmışlardır. Bu gerçekten böyle midir?

Ayrıca, İslâmiyet’den evvel Türklerin bilinen ve bilinmeyen yönlerini akıcı ve eleştirel bir üslûb ile anlatmasından başka, ismi ve eski çağlarda bir Müslüman tarihçinin elinden çıktığını andıran İslâmî muhtevâsı ile de dikkat çekmektedir.

Bir başka açıdan kitabın en önemli özelliği, Türk insanının âciz yönlerini yüzüne vurması ve ne yapması gerektiğini edebî bir üslup ile belirtmesidir. Yalnızca bir târih kitabı değil aynı zamanda hiciv barındıran bir nasihatnâme olarak da düşünülebilir.

Her şeyden evvel her Türk’ün okuması gerektiğini düşündüğüm bu nâçizane eserin eski Türkler ile ilgili merak edilen ve araştırıcılar tarafından aranan bilgilere en üst düzeyde cevap verecek şekilde tasarlandığını da gurur ile söyleyebilirim.

Öyle ise, bu kitab ile Türk’ün İslâmiyet’den evvelki devirlerine daha isâbetli ve ilginç tesbitlerle muazzam bir yolculuğa hazırlanın…
(Tanıtım Bülteninden)

Ücretsiz pdf indir

İlk yorumu siz yapın

Yorumunuzu bırakın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.


*